องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม: www.mekdum.go.th
 
 
 


ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น. ไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)


               วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา ศพด.บ้านแก่นท้าว คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น. ไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว

2022-05-10
2022-04-29
2022-04-28
2022-04-19
2022-04-18
2022-04-08
2022-03-16
2022-01-25
2022-01-25
2021-11-24