องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 472 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 เม.ย. 2567 ]1
2 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงบ่อขยะชุมชน บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 10 เม.ย. 2567 ]0
3 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพัก บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 เม.ย. 2567 ]0
4 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จตัวยูพร้อมฝาปิด บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 เม.ย. 2567 ]1
5 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านเหล่าหนองขาม หมู่ที่ 22 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 9 เม.ย. 2567 ]1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2(เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2567) [ 5 เม.ย. 2567 ]0
7 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2567 ]1
8 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2567 ]0
9 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2567 ]0
10 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2567 ]0
11 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 28 มี.ค. 2567 ]0
12 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเม็กดำ หมู่ที่ 1 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2567 ]1
13 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2567 ]0
14 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 7 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 20 มี.ค. 2567 ]1
15 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโคกจันทร์หอม หมู่ที่ 12 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 มี.ค. 2567 ]4
16 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณประโยชน์ บ้านพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 มี.ค. 2567 ]0
17 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 มี.ค. 2567 ]1
18 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่างิ้ว หมู่ที่ 14 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 19 มี.ค. 2567 ]1
19 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการจ้างเหมาขยายเขตระบบประปา บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 มี.ค. 2567 ]0
20 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 มี.ค. 2567 ]1
21 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 14 มี.ค. 2567 ]0
22 ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 19 ตำบลเม็กดำ อำภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]0
23 ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลเม็กดำ อำภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]1
24 ประกาศ เปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]1
25 ประกาศ เปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]1
26 ประกาศ เปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]1
27 ประกาศเปิดเผยสัญญาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]0
29 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 8 มี.ค. 2567 ]0
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ อำภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มี.ค. 2567 ]0
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มี.ค. 2567 ]0
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มี.ค. 2567 ]0
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 7 มี.ค. 2567 ]0
34 ประกาศ เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปา บ้านดงดวน หมู่ที่ 20 ตำบลเม็กดำ อำภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มี.ค. 2567 ]2
35 เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซื้อสารส้ม องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 6 มี.ค. 2567 ]0
36 ประกาศเปิดเผยราคากล้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ก.พ. 2567 ]2
37 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านมะเห็บ หมู่ที่ 13 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 29 ก.พ. 2567 ]0
38 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.พ. 2567 ]0
39 ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลเม็กดำ เภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.พ. 2567 ]0
40 ประกาศเปิดเผยสัญญาจ้าง โครงการจ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านตาลอก หมู่ที่ 5 ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [ 27 ก.พ. 2567 ]0
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12