องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย รัศมี 100 เมตร


งานบริหารงานสาธารณสุข   องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย  ในรัศมี  100 เมตร  บ่านที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก





2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09