องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2565


งานบริหารงานสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ  ได้จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   ประจำปี  2565  ขึ้น  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จัดการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้น

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09