องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก


งานบริหารงานสาธารณสุข  ได้จัดโครงการรณรงค์  ป้องกัน  ควบคุมโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ  2565  ขึัน   เป็นการรณรงค์และป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลเม็กดำ 

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09