องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกฯ อบต. และคณะทำงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำระดับตำบล ตามแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570) ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09