องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ตัดกิ่งไม้ที่ปกคุมถนน ทางสาธารณะหรือพาดผ่านสายไฟฟ้า ในหมู่บ้าน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนหมู่บ้าน ดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่ปกคุมถนน ทางสาธารณะหรือพาดผ่านสายไฟฟ้า ในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09