องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเม็กดำ


กองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเม็กดำ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยการฝึกอบรมการทอผ้าไหม ยอมผ้าด้วยสีจากธรรมชาติ

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09