องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจและติดรหัสพันธุ์พืช


เจ้าหน้าที่ประจำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ตำบลเม็กดำ ดำเนินการสำรวจพันธุ์พืช และติดรหัสประจำชนิดของพืช ณ พื้นที่ปกป้ก โคกหนองหาดวัดพระธาตุอินทร์แปลง บ้านแก่นท้าว หมู่ที่ 2

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23