องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


กิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  อบต.เม็กดำ ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการลงพื้นที่หมู่บ้านในเขตตำบลเม็กดำเพื่อฉีดวัคซีคควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับ สุนัขและแมวของประชาชน

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09