องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


เตรียมสถานที่ Lccal Quarantin


 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ได้มีการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เพื่อกำหนดสถานที่ Local Quarantin ซึ่งมติที่ประชุมกำหนดให้ใช้อาคารหอประชุม
เม็กดำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำร่วมกันทำความสะอาดบริเวรอาคารอเนกประสงค์ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และบริเวรรอบๆ
ในการนี้ นายผดุงศักดิ์ เอิบอิ่ม นายอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ Lccal Quarantin เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

2023-02-04
2023-02-01
2022-11-22
2022-10-07
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-16
2022-09-13
2022-09-12
2022-09-09