องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ตู้ปันสุข ช่วยเหลือผู้ประผลกระทบจาก COVID 19


องค์การบริการส่วนตำบลเม็กดำ ดำเนินโครงการตู้ปันสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID 19) ระรอกใหม่ ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อการบริโภค อุปโภคได้ ณ ที่ปันสุข สำนักงานองคการบริหารส่วนตำบลเม็กดำ และขอประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 รับการแบ่งปันสิ่งของฯ "ตู้ปันสุข" ได้ที่สำรักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ ในวันทำการ เวลา 09.00 น. - 16.30 น.

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23