องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


สำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ สำรวจบ้านเรือนของประชาชนบ้านพยอม หมู่ที่ 6 ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุฤดูร้อน พัดบ้านเรือนเสียหายเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ซึ่งมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 36 ครัวเรือน

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23