องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


เปิดสนามเด็กเล็กสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว


วันที่ 5 เมษายน 2564 นายสายันต ยกน้อยวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ เป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น โดยมีฐานการเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นฯ ทั้งหมด 4 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน(กาย อารมณ์ สังคม และปัญญา)

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23