องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


โครงการฝึกอบรมอาชีพฯ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก (การทำกระติบข้าว)


                  กองสวัสดิการสังคม ดำเนินโครางการฝึกอบคมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตตำบลเม็กดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้ทำการอบรมการทำกระติบข้าวจาก ผลิตภัณฑ์เสื่อกก ให้กับกลุ่มแม่บ้าน บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 21 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน มีระยะเวลาในการอบรมระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23