องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


สำรองน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาช่วงฤดูแล้ง


         งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการสูบน้ำจากห้วยลำพังชูไปยังหนองใหญ่บ้านดงดวน หมู่ 20 เพื่อสำรองน้ำดินไว้สำหรับผลิตน้ำประปาถ้าหากน้ำในหวยลำพังชูลดน้อยลงช่วงฤดูแล้ง

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23