องค์การบริหารส่วนตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม :www.mekdum.go.th

 
 

 

 

 


ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น. ไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)


               วันที่ 18 มกราคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษา ศพด.บ้านแก่นท้าว คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่น. ไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่นท้าว

2024-06-04
2024-05-28
2024-04-19
2024-03-07
2023-09-19
2023-08-12
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-23
2023-06-23